บทความ

อย่ากลัวนำไปสู่วิธีที่ดีที่สุด ความกลัวเป็นอารมณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราและเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุด สร้างโดยใช้ pixabay และ canva
โพสต์เมื่อ 17-12-2019